Omsorg ved livets slutt

Det er fortsatt mulig å bestille undervisningsserien "Omsorg ved livets slutt" av Marie Aakre.

Videoene «Omsorg ved livets slutt» del 1, 2, 3 og 4 er basert på undervisning av Marie Aakre, oversykepleier ved Kreftavdelingen, St. Olavs hospital i Trondheim. Hun har gjennom mange år vært en pådriver for styrket kvalitet i helsetjenestens tilbud til alvorlig syke og døende.

I 1993 var hun med på etableringen av det første kompetansesenteret for lindrende behandling i norsk helsevesen. Gjennom klinisk praksis, ledelse, undervisning og veiledning har hun i over 20 år bidratt til å utvikle og spre kompetanse til store deler av norsk pleie og omsorgstjeneste.

Også som prosjektleder i Verdikommisjonens prosjekt «Verdier ved livets slutt» 1998 – 2001 ble mange arrangementer gjennomført for å forsterke bevisstheten om vårt forhold til døden. Marie Aakre ble hedret med Petter Dass-prisen 2003, og Livsvernprisen 2004 for sin innsats for omsorg ved livets slutt. Hun har ledet et nybrottsprosjekt ved St Olavs hospital, fokusert på forskning innen etiske konfliktfelter i helsesektoren. Fra høsten 2004 ledet hun etikkutvalget i Norsk Sykepleierforbund.

For bestilling og mer informasjon se www.truemedia.no