Kontakt oss

Stiftelsen Positiv Oppvekst

Postadresse:

Postboks 1280, 3503 Hønefoss

Besøksadresse:

Hønefoss Bru 3, 3510 Hønefoss

Inngang: Sentrumspassasjen (i trappa under NAV)

Telefon:

32 12 18 38

Epost-adresse:

epost@positiv-oppvekst.no

Hjemmeside:

www.positiv-oppvekst.no

Facebook-side:

www.facebook.com/StiftelsenPositivOppvekst

Organisasjonsnummer:

982 410 371

Bankkonto:

2280.08.59968

Kontaktperson klubbledere:

Stian André Høibråten: tlf 99001646 – epost: stian@positiv-oppvekst.no
Dennis Bakke: tlf 92096065 – epost: dennis@positiv-oppvekst.no
Andreas Tronerud: tlf 93608553 – epost: andreas@positiv-oppvekst.no

Kontaktperson administrasjon og ledelse:

Jørn Syversen: tlf 92813996 – epost: jorn.syversen@positiv-oppvekst.no
Arnbjørn Moløkken: tlf 90796190 – epost: arnbjorn@positiv-oppvekst.no
Werner Jacobsen: tlf 92089220 – epost: werner.jacobsen@positiv-oppvekst.no