Om oss

Dette er Stiftelsen Positiv Oppvekst

Formål:

å bidra til gode oppvekstvilkår for barn og ungdom. Vi ønsker å fremme en ”Bry seg om kultur” i lokalmiljøet, og er en aktør som samler bedrifter, enkeltpersoner, organisasjoner og det offentlige til felles innsats for barn og unges oppvekstmiljø.

Freezone – møteplass for byens tenåringer

Ungdomsklubben drives av ungdommene selv, med hjelp og støtte fra frivillige voksne miljøarbeidere, og en ansatt klubbleder. Klubben holder til i moderne ungdomslokaler i tilknytning til Ringerike Kultursenter, og er åpen både på onsdager og fredager gjennom hele skoleåret:
=> Onsdager kl. 1400–2000
=> Fredager kl. 1900–2300

Klubbaktiviteter:

diskotek, kiosk, kafé, biljard, PlayStation, Nintendo Wii, konkurranser, konserter, temakvelder og ulike «events» med et forebyggende og holdningsskapende formål.

Freezone tilbyr også gratis øvingslokaler for ungdomsband og dansegrupper. Rett etter skoletid på onsdager og fredager er musikkverkstedet åpent, og lokale band eller dansegrupper kan booke seg inn på faste øvingstider på ukentlig basis.

#Etter skolen – matlaging og middagsservering for ungdom i klubben på onsdager.

Andre satsinger:

Et juleønske – årlig juleforestilling i samarbeid med Sentrumkirken.
Bry-seg-om-aksjonen – støtte og oppmerksomhet til et positivt formål i lokalmiljøet.
Årlig utgivelse av aksjonsavis som distribueres sammen med Ringerikes Blad
Bry seg om prisen.
Markedsdager.
Samarbeid med Ringeriksbadet om Aquaparty for ungdom
Samarbeid med Barneløpskarusellen – arrangør av distriktets største mosjonsløp for barn
Samarbeid med Fontenehuset om en overgangsarbeidsplass en dag i uken
Opplærings-dvd for helsepersonell med Marie Aakre: ”Omsorg ved livets slutt”

Samarbeid med Ringerike kommune

Positiv Oppvekst har i over 10 år mottatt tilskudd og samarbeidet med Ringerike kommune om utvikling og drift av ulike forebyggende og holdningsskapende ungdomstilbud i Hønefoss. Tilskuddet for 2016 er på 550.000 kroner. Vi har løpende dialog med kommunens ungdomskontakter, og samarbeider også med kommunens ungdomsledere om ulike arrangementer.

SLT

Stiftelsen er representert i SLT utvalget som møtes én gang i måneden på Hønefoss Politistasjon med et tverrfaglig fokus på det å samordne lokale kriminalitetsforebyggende tiltak. Positiv Oppvekst har stor nytte av å være en del av dette utvalget, ikke minst i forhold til faglig forankring av vårt forebyggende arbeid, samt det å være oppdatert og informert om hva som rører seg i ungdomsmiljøene på Ringerike.

Sponsorsamarbeid

Finansieringen av de forebyggende tilbudene for øvrig muliggjøres i hovedsak gjennom gaver fra medarbeidere og andre støttespillere, samt sponsorbidrag fra mange forskjellige samarbeidspartnere i det lokal næringslivet på Ringerike.

Moderne lokaler

Stiftelsen er hovedaksjonær i selskapet Kultursentrum AS som er medeier i Regionalt Kulturhus Ringerike, i tillegg eier selskapet ca 800 kvm i tilknytning til Kultursenteret som utgjør ”Freezone” – ungdomsklubb og kafé, samt kontorlokaler for Positiv Oppvekst. Etter mange års drift på Aktivitetshuset gml. Handelsskolen, flyttet stiftelsen sin base for forebyggende og holdningsskapende arbeid hit i 2008.