Markerte Bry seg om-aksjonen

Miljøet rundt Ringkollbakken og Ringkollen Jibbers – som nylig byttet navn til «Haugsbygd IF Adrenalin» – var mandag 20.januar invitert til Klækken Hotell av Stiftelsen Positiv Oppvekst for å markere årets Bry seg om-aksjon.

Kvelden startet med middag, og deretter fulgte en samling med fokus på hva som er gjort for å redde og videreutvikle Ringkollbakken. Jørn Syversen, daglig leder i Positiv Oppvekst, overrakte diplom til Pelle Gangeskar og resten av styret i Ringkollen Jibbers, med takk for innsats og oppmuntring til fortsatt engasjement for barn og ungdoms oppvekstkår.

Positiv Oppvekst skrev i årets Bry seg om-avis:

– Da trusselen om nedleggelse av alpinanlegget på Ringkollen nådde en gruppe ildsjeler, satte de i gang en storstilt redningsaksjon. Med pågangsmot , entusiasme og idealisme skal Ringkollen få nytt liv. Pelle Gangeskar, Harald Øfstaas, Fredrik Østby, Anne Katrine Eide og Erik Toft utgjør styret i Ringkollen Jibbers. Sammen med Christoffer Hove, tidligere eier av alpinanlegget, har de stått på for en felles sak. De er entusiaster på sin hals og ildsjeler som jobber for at Haugsbygd og resten av Ringerike skal beholde Ringkollbakken.

Ved at Ringkollen Jibbers ble en del av Haugsbygd Idrettsforening, kunne man også motta gaver fra Sparebankstiftelsen. Derfra har man mottatt nødvendige midler til ny tråkkemaskin og annet utstyr. Det som hadde vært en inspirasjonskveld for deltakerne fikk en særdeles positiv avslutning da Terje Hval på vegne av Arne Vidar kom med et helt overraskende gavebidrag på ytterligere 100.000 kroner.

Stiftelsen Positiv Oppvekst har gjennom Bry seg om-aksjonen ønsket å gi oppmerksomhet til og heie på det frivillige engasjementet rundt Ringkollbakken.

Vi ønsker lykke til videre med det viktige arbeidet for å sikre og videreutvikle en positiv fritidsarena for barn og unge!