#etterskolen

Freezone med nytt tilbud på onsdager.

På onsdager #etterskolen tilbys ungdom et sunt og billig middagsmåltid, samtidig som de får være en del av et positivt miljø i ventetiden før ulike aktiviteter som de er med på. Det legges også til rette for at de som ønsker det kan få bli med på planlegging, menyvalg, innkjøp, tilberedning, klargjøring og opprydding. Stikkordet er miljøbygging rundt mat!

Sparebankstiftelsen Ringerike har støttet prosjektet med 450.000 kroner. Pengene har bl.a. blitt brukt til å etablere et topp moderne kjøkken, samt til en generell oppgradering av Freezone-lokalene. Det er snakk om nyinvesteringer på utstyrssiden, i tillegg til miljøbelysning og inventar som bidrar til å skape en enda mer trivelig og varm atmosfære i klubblokalene.